Balrognätverket

Grundtanken med Balrognätverket är att skapa affärer och relationer för medlemmarna. Genom avslappnade träffar med olika teman skapas ett forum för att nätverka.

Vi fokuserar på att skapa värdefulla relationer för medlemmarna, vilket resulterar i viktiga affärsmöjligheter. Våra medlemmar kommer att få möjlighet att visas i våra olika medier.

Det kommer även att presenteras erbjudande här på nätverkssidan, som är tillgängliga för företag i Balrognätverket. Balrognätverket är ett företagsnätverk som utvecklas och växer löpande.

Våra medlemsföretag är: